Till umu.se

Internrevisionen

Internrevisionen är en intern resurs som stödjer ledningen och universitetets förvaltningsenheter, fakulteter, institutioner och centrumbildningar att bedriva en säker och effektiv verksamhet.

Internrevisionen är oberoende och objektiv i gransknings- och rådgivningsarbetet och ska stödja universitetet genom att granska och bedöma verksamhetens regelefterlevnad, uppfyllelse av regeringens mål och kraven på en effektiv verksamhet.

Internrevisionen rapporterar sina iakttagelser och sina rekommendationer till universitetsstyrelsen, som har att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.

Läs mer om internrevisionen, uppdrag och arbetssätt under ”Vår verksamhet” i menyn till vänster.


Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

Lönnlöv i höstfärger

Bild: Rolf Eklund

För dig som är anställd

Information till universitetets anställda inom detta område finns på webbplatsen ”För anställda” som du finner längst uppe till vänster i sidhuvudet.